December

Az év utolsó hónapjában vagyunk, a hagyományőrző programok lassan véget érnek. Közeleg a Karácsony, a szeretet ünnepe, s véget ér ez az év is. A kardok hüvelyükbe kerülnek, megpihennek a puskák és szekrénybe tesszük az egyenruhánkat is, hogy kipihenjék az elmúlt év mozgalmas napjait, rendezvényeit.

Ilyenkor egy kis számadás-féle is átsuhan a gondolatainkon, mozgalmas események, sikeres programok emléke kísért, s talán elégedettek lehetünk a magunk mögött hagyott évvel. Ennek értékelése szövetségi szinten a fegyvernemi alelnökök feladata, mint ahogy az elnöké az összesítés, de nyilván vannak egyéni vélemények is, kinek mit hozott, sikereket vagy mérsékeltebb teljesítményeket.

Nekem, mint a lovas szakmai munka összefogójának a 2023-as év mindenképp a siker évének számít. Gyorsan kiegészítem, nem saját érdemem okán, hanem a kitűnően szervezett, és nagy számban látogatott összevont kiképzések során, amelyeken régi és új huszárok vettek részt aktívan, esetenként a fejlődés látványos eredményeivel. Ehhez „csak” a fél évszázados profi lovas kiképző tudásomat tudtam hozzá tenni, de nélkülözhetetlenek voltak kiváló munkatársaim, Vaka István és mások. Fontos eleme a fejlődésnek, hogy a gömöri csapat két meghatározó lovasa, Varga Gábor és Barta László is beszálltak a kiképzésbe, így megoszlott a feladat és a munka. Azon csapatok, amelyek ismételten igénybe veszik az egyesületi kiképző táboraimat, sokkal részletesebb lovaglástechnikai ismereteket szerezhettek, köszönet a szervezésükért!

Gyalogos és tüzér bajtársaim kiemelkedő teljesítményét sikeres rendezvények sora bizonyítja, mindkét fegyvernem biztos szakmai alapokon nyugszik. Mindezt csaknem másfél évtizede az elnök, Székely Tibor kitűnően irányítja és fogja össze.

Mindig kiemelt figyelmet fordítottunk a határokon túli bajtársainkra. Örömmel állapítható meg, hogy egyre inkább a saját lábukon állnak, létszámuk, szervezettségük, rendezvényeik színvonala mintaszerű. Öröm, hogy idén minden eddigi támogatást sokszorosan meghaladó előnyben részesültek a Magyar Államtól a pályázatok terén!

A katonai hagyományőrző tevékenységben megszoktuk, hogy hazánkban hosszú évtizedek óta béke van. Épp ezért új elem, és nem éppen megnyugtató, hogy délről rendszeressé váltak a betörési kísérletek, a járőreink elleni támadások, mind gyakrabban fegyverrel is. Ne felejtsük el, hogy a katonai hagyományőrzés ugyan alapvetően kulturális tevékenység, mégis fő feladata a haza és a nemzet védelmének saját eszközeivel való szolgálata. Ez nem más, mint a hazafiságra való nevelés, a dicső múlt és a hősök példájának felidézése, hogy erőt merítsünk a ma küzdelmeihez.

Nem tűrhetjük, hogy szuverenitásunk bármely csorbát szenvedjen, erőszakos idegenek saját tömegüket, kultúrájukat, szokásaikat, moráljukat erőltessék nemzetünkre, kedvük szerint sértsék meg országhatárunkat (megsértették már azt eléggé Trianonban!) Ezek pártpolitikától független tények, ezek legyenek a jövő év prioritásai a katonai hagyományőrzők számára!

Végül kívánok minden Bajtársamnak áldott, békés Karácsonyt és boldog Újévet!

v.Győrffy-Villám András
a MHKHSz örökös tiszteletbeli elnöke

Címkék