„Történelmünk közös kincsünk. Együtt őrizni nemes feladat, kötelesség”

Ehrlich Géza Emlékkonferencia, Vajdaszentivány, 2023. október 27-28.

Vannak nevek, személyek, helyszínek, amelyek külön-külön is jelentősek, ismertek, s ha szervezett programban kapcsolják össze őket, akkor az eredmény hatványozottan jelenik meg. Így történt ez jelen konferencia esetben is, hiszen a magyar kultúra számos eleme fonódott össze egy volt m.kir. tiszt emlékezetével. Ez sem véletlen, hiszen Ehrlich Géza olyan emberi és szakmai utat járt be, amely példa értékű. Becsületességből, kitartásból, elvhűségből, hazaszeretetből kimagasló teljesítménye mintát adhat a kultúra és más területek művelőinek is, ezáltal válhatnak a magyar ügy zászlóvivőivé. Ennek szellemében érkeztek a meghívott előadók Vajdaszentiványra. A téma összetett volta köszönt vissza az előadók személyében, hiszen a kultúra jeles képviselői szólaltak meg a rendezvényen.

A kiemelt figyelmet jelezi, hogy fő védnöke Tóth László magyar főkonzul, akinek nevében Percze László konzul köszöntötte a résztvevőket.

Október 27-én Faragó Annamária író, filmrendező ősnyelvünkről tartott előadása nyitotta meg a rendezvényt, amelyet a csíki székelyekről forgatott filmje követett. Másnap dr. Filep Kálmán Csaba neves erdélyi lószakértő köszöntőjével folytatódott a szépszámú közönség előtt, ezt Jankovits Ferenc olvasta fel. Őt követte Koszta István, aki egy kevésbé ismert első világháborús háborús témát vetett fel, a népfelkelők szerepét. Rombauer Tamás, a Bábolnai Ménesgazdaság nyugalmazott igazgatója a háború előtti magyar lótenyésztés helyzetét ismertette, és Dr.Hecker Walter távollétében a székely ló tenyésztéséről adott magas szintű tájékoztatót.

Dr. Berekméri Árpád-Róbert történelmi témát dolgozott fel, míg Csontos János „A huszárok emlékeznek” című előadásában a közelmúlt huszár hagyományőrző eseményeit elevenítette fel. Külön színfoltot jelentett Borbély Emma agrármérnök összefoglalója, aki a „Seprődi János Művelődési Egyesület” (Kibéd) elnökeként 15 éve szervezi kilenc önkormányzati térség gazdasági, szociális és kulturális fejlesztését segítő munkáját. Dr. Bene János ny. múzeum igazgató „Nyíregyháza és a huszárok” címmel az egykori 4. huszárezred életéből emelt ki részleteket.

v.br. Győrffy-Villám András c. egyetemi docens az egykori M.Kir. Lovaglótanár képző és hajtóiskola (Örkénytábor) ló- és lovas képzési rendszeréről, és a lovas kultúrában máig ható szerepéről beszélt. Ézsiás Vencel, hő. alezredes a MHKHSZ elnöki tanácsadója a katonai hagyományőrzés mai helyzetét ismertette és vázolta föl a jövőképet. Ezt követően került sor a rendezvény névadója, Ehrlich Géza unokája, Martonné L’auné Clarisse, volt miniszteri főtanácsos visszaemlékezésére „A Gulág poklától a nagypapáig” címmel, amely gyermek- és fiatalkori családi emlékeit idézte fel, plasztikus képet rajzolva a kitűnő huszártisztről.  Faragó Annamária megrendítő filmje a Jászberényi ÁVH börtönről olyan tökéletes képet festett a kommunizmusról, hogy a tananyag kötelező részévé kellene tenni a középiskolákban!

A záró gondolatokat Lokodi Edit Emőke, a Maros Megyei tanács volt elnöke fogalmazta meg. Több mint szimbolikus, hogy a rendezvény a Székely Autonómia napja előestéjén fejeződött be…

Köszönet Tóth László főkonzul Percze László konzul által közvetített kitüntető figyelméért!  Elismerés illeti mindenekelőtt Jakovits Ferencet, a konferencia szervezőjét, gazdáját, lelkét és motorját, a fellépő Bermády György kamarakórust, a huszár fegyver-és egyenruha kiállítást, és a helyszínt biztosító gr. Zichy-kastély üzemeltetőjét, a Szentgyörgyi családot, valamint a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetséget a rendezvény támogatásáért.

v.br. Győrffy-Villám András

CsatolmányMéret
Fájl Ehrlich Géza14.89 KB
Címkék