Révász József utász főhadnagy

Kivonat Martzy László gyalogos/árkász alezredes zászlóaljparancsnok leveléből:

„Révász József utász főhadnagy 1944. június 6-án került hozzám az oroszországi harctéren. A 3. század parancsnokává neveztem ki, mert annak előző parancsnoka megsebesült. 1945. január 10-én ,mint az 58/13. utász század parancsnoka parancsot kapott, hogy a Hárskúttól délre lévő Nyúlkapu 555. számú magassági pont környékén (Rozsnyó közelében), a fő ellenállási vonalunk előtt telepített, mintegy 280 db különféle aknát szedje fel. Révász főhadnagy a feladat elvégzésében maga vezette századát, és maga is 34 aknát felszedett ellenséges akna- és gyalogsági tűzben. Alárendeltjei látván a kiváló példát, feladatukat gyorsan és maradéktalanul végrehajtották.

Január 11-én éjjel a Hárskút-szádalmási műúton, a 472. sz. magassági pontnál, a fő ellenállási vonalunk előtt felrobbantott hidat kellett helyreállítani századával. A híd az ellenség által jól belátható területen feküdt. Az erős ellenséges tűzben Révász főhadnagy 30 utásszal először a roncsokat takarította el, majd az előre elkészített anyaggal 3 óra alatt egy 8 tonna teherbírású, 18 – 20 méter fesztávú hidat épített.

Január 12-én a század parancsot kapott, hogy a hadosztály jobb szárnyán bekövetkezett betörést reteszelje el, és szállja meg a Nagyzsomboly és Sasbikk magassági pontokat. Révász főhadnagy e területre érve azt észlelte, hogy az ellenség már megszállva tartja ezeket a pontokat. Öntevékeny, lendületes támadással a két magassági pontot visszafoglalta. Az ellenségnek, akik románok voltak, súlyos veszteséget okozott, 11 foglyot ejtett és négy honvédet kiszabadított a fogságból. Az ellenség ezután négy egymás utáni támadást indított, amelyeket százada élén, erős kézitusában visszavert.

Január 15-én századával a 12/II. gyalogzászlóalj jobbszárnyán támadott. Bár százada élén elsőnek ment neki az ellenségnek, a támadás erős ellenséges tűzben elakadt. Vesztesége 20 fő volt. A 12/II.zászlóalj parancsnoka ekkor megsebesült. Révász főhadnagy látva a válságos helyzetet, azonnal átvette a zászlóalj parancsnokságát. Csapataival 100 métert visszavonult, hogy ott reteszállást foglaljon el. Ezt a reteszállást január 17-ig tartotta az ellenség szünet nélküli ellentámadásával szemben.

Január 17-én a románok ismét súlyos támadásba mentek át. A századnak már csak 15 utásza maradt, mégis négyszer ment velük ellentámadásba. Ezzel megakadályozta, hogy az ellenség az állásaikba betörhessen. A negyedik ellentámadásnál veselövést kapott, de még ekkor is igyekezett a század harcát vezetni. A súlyos vérveszteségtől azonban eszméletét vesztette és rövid időn belül hősi halált halt.

A románok e keskeny sávban kb. 3 hadosztállyal végrehajtott támadása ezen idő alatt nem tudott tért nyerni, és így nem tudtak Rozsnyóra betörni. E jelentős elhárító sikerekben Révász főhadnagynak nagy része volt. Mind az utászoknak, mind a gyalogosoknak ragyogó példát mutatott hősi helytállásával.”

Legyen a példaképünk!

lejegyezte:

v.Győrffy-Villám András
forrás: Kurdi József emlékkiadványa

Címkék