A Stefánia palota aktuálisprogramjai...>>>


Magyar Hősök 13. v.Máriássy László

Az 1956-os magyar forradalomra emlékezünk a héten, ezúttal egy olyan ember tetteinek felidézésével, akinek az életútja önmagában is egy színes regény. V.márkus- és batizfalvi Máriássy László a hősünk, aki huszár főhadnagyként végigharcolta a II.világháborút, többször megsebesült. Ritka kivételként túlélte a Budai Vár kéthónapos ostromát és a kitörést, az ÁVH kihallgatásait, mint deklasszált nemes dolgozott hullamosóként a Rókus kórházban, és sertésgondozóként a nagytétényi hizlaldában…>>>


Tisztelt tagegyesületi Elnök Urak!
Kedves Bajtársak!

Tisztelettel felhívom a figyelmeteket, hogy a Veszprémi Törvényszék hiánypótlásra felszólító határozata értelmében
rendkívüli küldöttgyűlést
hívok össze.

Ideje: 2014. november 15. szombat 11.00 óra

Helyszíne: Budapest Kerepesi u. 29/B. VII. ép. I.em. kistanácsterem

Napirendi pontok:

1. Az új hatályos civiltörvény szerint átdolgozott egyszerűsített szövetségi alapszabály elfogadása, benne az új, egyszerűsített elnökségi forma, valamint a közhasznúság megerősítése iránti kérelem.

2. Heim Sándor bajtársunk beszámolója az adminisztráció és működési rend ügyében végzett vizsgálat eredményéről.

3. A 2015. évi rendes tisztújító közgyűlés kiírása és a jelölőbizottság küldöttgyűlés általi felállítása, illetve meghatalmazása.

Minden rendes tagunk egy fő képviseletről szíveskedjék gondoskodni, hogy a küldöttgyűlés mindenképpen szavazatképes legyen, mivel november 20-ával a hiánypótlás benyújtásának határideje lejár!!!

Kérem, hogy válaszlevélben, mindenképpen írásban jelezzétek az egyesületet képviselő (vezető vagy egyesületi tag!) bajtársunk nevét.

2014.10.31.

Erőt, tisztességet!

Székely Tibor elnökMagyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b. www.magyarhuszar.hu, info@ magyarhuszar.huJelen kötet azzal a szándékkal készült, hogy magyarországi (illetve magyar katonákat megjeleníteni kívánó külföldi) hagyományőrzők számára vezérfonalként szolgáljon egyenruházat, személyi felszerelés és egyéni fegyverzeti anyag területén. Megjelenésének aktualitását az első világháború kitörésének centenáriuma adja. A Nagy Háború olyan újításokat hozott egyenruházati és felszerelési téren, amelyek alapvetően megváltoztatták a katona kinézetét és eszközeit az elkövetkezendő évtizedek során. Jóllehet a rejtőszínű egyenruhák eredete a századfordulóig vezethető vissza (az angol–búr háború idejéig), tömeges elterjedésük mégis a világháborúhoz köthető. Az olyan haditechnikai újítások, mint a rohamsisak és a gázálarc, azóta is a katonák személyi felszerelésének szerves részét képezik.

A szerző főbb témakörökre fűzi fel az anyag vizsgálatát: azon fegyverés csapatnemek egyenruhájának, felszerelésének és fegyverzetének legfontosabb darabjait írja le, amelyek hagyományőrző szempontból elsősorban szóba jöhetnek. A cél igen világos és egyszerű: „kezdő” és „haladó” hagyományőrzők a könyv megfelelő részeinek használatával megtudhatják, hogy milyen egyenruházati, felszerelési és fegyverzeti cikkekre van szükségük ahhoz, hogy színvonalasan képviselhessék a magyar katonai hagyományokat, illetve, hogy hobbijukra áldozott pénzüket ne feleslegesen költsék el csak azért, mert nem juthatnak megfelelő információhoz.

Az egyes részeken belül az öltözeti alaptípusok jellegzetes darabjainak leírását találjuk, korabeli szabályzati rajzokkal, mérettáblázatokkal, valamint művészi ábrázolásokkal és eredeti tárgyakról, illetve minőségi másolatokról készült részletes fényképfelvételekkel kiegészítve. Az olvasó szeme előtt az egyes darabok viseleti renddé állnak össze, megtudhatja és megértheti, hogy mit, miért és milyen formában hordtak eleink. A részletezés azért fontos, mert a magyar nyelvű szakirodalom ezen a területen hiányos, illetve nem részletekbe menő. A lelkes hagyományőrzőknek viszont alapos tárgyi tudásra van szükségük a megfelelő, korhű ruházati vagy felszerelési cikkek vásárlásához és készíttetéséhez. A másolatkészítő mesterembereknek ugyancsak nélkülözhetetlen a kötet az ismeretanyaguk kibővítéséhez. Ezen felül még érdeklődő olvasók lehetnek azok is, akik kedvet kapnak egy kicsit részletesebben elmerülni egy-egy kor hadseregének viseleti kultúrájában. Nem
utolsósorban színházi és filmes jelmeztervezők is haszonnal forgathatják a szerző munkáját.

Dr. Baczoni Tamás

A kiadvány megrendelhető a Zrínyi Kiadónál 4000 Ft/bb. áron.Letöltés...>>>


Huszárok az úszó világbajnokságon

A 2014.évi Junior Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogát Magyarország kapta meg, miután a FINA Izraeltől visszavonta a rendezési jogot. Mindössze 40 nap állt rendelkezésre, hogy a Magyar Úszó Szövetség Balatonfüreddel közösen megszervezze a versenyt. Büszkén mondhatjuk, hogy bravúrosan sikerült! A hagyományőrző huszárokat kérték fel protokoll feladatokra, amelynek becsülettel eleget tettünk. Könnyű dolgunk volt, mert a legtöbbször a magyar Himnusznak, magyar győzelemnek kellett a zászlót felhúzni!...

A szolgálatot teljesítették:

  • v.Tóth Károly hő.százados

  • Labovszky Imre hő.hadnagy

  • Győrffy-Villám Zsombor hő.huszár

  • Balogh Kovács Bence hő.huszár

  • v.Győrffy-Villám András hő.dandártábornok, egységparancsnok
     


Tovább...>>>


vitéz Tóth Károly bajtársunk a Magyar Érdemrend Tiszti keresztje Polgári Tagozata, Bolla Kálmán bajtársunk a A Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést vehetett át Hende Csaba honvédelmi minisztertől augusztus 19-én állami ünnepünk alkalmából!
Ezúton gratulálunk és további tevékenységéhez kívánunk neki Erőt! Tisztességet!.


Tisztelt Hagyományőrző Bajtársak!

Szövetségünk 2014. május 18-i Közgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a Katonai Hagyományőrző Etikai Kódexet. Nagy hiányt pótol, mert egységes szabályzatok nélkül nem működhet egy ekkora szervezet. Különösen fontos a fegyelem és viselkedés szempontjából. Nem kizárólag azért mert csak így lehet végrehajtani hatékonyan a feladatokat, hanem felelősek vagyunk katonaelődeink és Szövetségünk jó hírnevéért. Ugyanakkor pontosan meghatározza a katonai hagyományőrzés fogalmát. Ezután, elismerve mindenkinek a jogát ahhoz, hogy tartalmasan töltse szabadidejét, együttműködni csak azokkal fog Szövetségünk, akik alávetik magukat a Kódexben foglaltaknak.

Itt jegyezném meg, hogy olyan hagyományőrző csapatok tagjai, akik „civilben” aktív hivatásos katonák”, egy betű változtatása nélkül elfogadták, s magukra nézve kötelezőnek tekintik a Kódexben foglaltakat.

Remélem, hogy Szövetségünk működéséhez nagyon fontos más szabályzatok sorában (balesetvédelmi, korszakonkénti harcászati, ruházati, fegyverzeti stb...) ez csak az első, és ezek utóbbiak is hamarosan elkészülnek.

Kérem a csapatok vezetőit, hogy töltsék le, tanulmányozzák, ismertessék tagjaikkal, valamint fogadtassák el /az Elfogadási Nyilatkozat alapján/ a Kódex elvárásait. Ez a dokumentum álljon midig naprakészen.

Mindenkinek nagyon köszönöm, akik tanácsaikkal, konzultációval, vagy a hasonló témában megírt szakmunkáik felhasználásának engedélyezésével segítségemre voltak a Kódex elkészítésében.

Erőt, tisztességet!

Heim Sándor hő. őrnagy
becsületbíró


letöltés PDF formátumban...>>>

A soproni Nádasdy huszárok a Nemzetközi Katonai Lovasbajnokságon; Gotha/Boxberg 2014.05.30-06.01

 


Tisztelt Bajtársaim

Öt napos kiképző tábor lesz Verőcén, július 08-12 között más programokkal együtt ( huszárfelvonulás, bemutató, parádé ). A tábor egy nagyobb rendezvény része, amelynek fő védnöke: Hende Csaba honvédelmi miniszter. A táborban résztvevők ellátása,( szállás, háromszori étkezés ) lovuk takarmányozás ( széna ) térítésmentes, a ló szállításhoz a rendezőség korlátozottan hozzájárul.

bővebb információ és Jelentkezés : minél előbb, mert a létszám korlátozott

jelentkezést csak írásban fogadunk el: villam48@t-online.hu
szervező ( csak huszárok )és kiképzés vezető: v.Győrffy-Villám András

erőt, tisztességet!


Ex libris díjat vehetett át v.Győrffy-Villám András a Magyar Művészetért XXXIII. Gáláján. Az ünnepségen olyan neves művészek és közéleti személyiségek között kapta meg a kitüntetést, mint Jelenczki István filmrendező, Bőjte Csaba ferences rendi szerzetes, és Csáky Pál felvidéki politikus, európai parlamenti képviselő. v.Győrffy-Villám András a kitüntetést írói munkásságáért kapta.


LOVARDA

Tisztelt Bajtársak!

Most indítom a korábban meghirdetett „Lovarda” című lovas szakcikk sorozatomat. A rovat célja, hogy a hagyományőrző lovasság megismerje és egységesítse a szakmai fogalmakat, a szaknyelvet, a kiképzési szabályokat, stb. hogy a lovasok szakmai fejlődését segítsem.

Tovább...>>>


Tisztelt Látogatóink!

2014-ben lesz száz esztendeje, hogy kitört a magyarság számára generációkon keresztül, egészen napjainkig meghatározó kimenetelű Első Világháború.

Van, aki úgy fogalmazna, az idén ünnepeljük. Mondhatnánk mi is, de egy háború kitörésén nincs mit ünnepelni. Emlékezhetünk hőseinkre, az általuk kivívott véráztatta győzelmekre, vereségeinkre (Melyből, ha tárgyilagosan szemléljük az eseményeket, akadt szép számmal.), s meggyászolhatjuk elesettjeinket. Nem hiszem, hogy akad olyan magyar család, kinek valamelyik tagja ne harcolt volna valamelyik fronton. Alig három generáció élte le életét azóta, s a saját tapasztalatomból kiindulva mondhatom, mindenki hallhatott még személyes elbeszélésekből a „Nagy Háborúról”. Egy-egy megsárgult fotó, kitüntetés nem egy család szekrénye mélyén még előfordulhat. Kevés az olyan vidéki település, ahol ne állna egy hősi emlékmű az elesettek névsorával. Megmaradtak az elmúlt évtizedek kötelező feledést diktáló politikája ellenére is és napjainkban újra fennen hirdetik, hogy nem egy elveszett, elesett nép fiainak felesleges virtuskodása történt abban a négy évben, hanem hősies helytállás a Haza és a Király oldalán. S ekkor került a köztudatba a Magyar Huszár mellé a Magyar Baka is, mint a helytállás jelképe.

Oldalunk az elkövetkező időkben ennek a hősi négy évnek igyekszik emléket állítani, a hagyományőrzésen keresztül bemutatva hadtörténelmüknek ezt a korszakát.

Kelt: Pest városában
2013. december 30.
Dessewffy Zsolt


 

A versenykiírás letöltése PF formátumban.....>>> 


Megosztás

 


Puszták Népe Lovas ViadalMagyar lovas hagyományőrzés

 Somogyi Győző
06/87/472028


 

©MAGYAR HUSZÁR ÉS KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ SZÖVETSÉG