A Stefánia palota aktuálisprogramjai...>>>Elment Kapos

Életének huszonötödik évében, több mint húsz évi szolgálat után elment Kapos. Nehéz eldönteni, hogy hű társ, barát vagy bajtárs volt-e ő. Talán egy barátom megfogalmazása illik rá leginkább: legenda volt, valóságos „ló-legenda”. És valóban, legendás az életút is, ami minket összeköt.

Tovább...>>>MEGHÍVÓ!

Szeretettel meghívunk minden jelenlegi és minden valaha volt egyesületi tagot – valamint a lentebb felsorolt társszervezetek képviselőit - a Történelmi Lovas Egyesület 30 éves fennállásának évfordulója alkalmából rendezendő találkozóra.

Tovább...>>>Tisztelt Hagyományőrző Bajtársak!

A Krajczáros Alapítvány felhívással fordult a Fehérvári Huszárok Egyesületéhez, hogy ismételten –immár harmadszor – vegyen részt a „Harctéren elesett katonák emléknapján”
2015. november 11-én 11 óra 11perckor tartandó gyertyagyújtási akción.

A kezdeményezés több éve indult az angolszász országokból 2014-ben mintegy 18 000 fő csatlakozott 15 országból, a civilek szervezésében. A szervezők stratégiai célja, hogy ezt a napot az EP nyilvánítsa hivatalos emléknappá mégpedig:

"HARCTÉREN ELESETT KATONÁK EMLÉKNAPJÁVÁ"

Minél többen csatlakozunk a felkéréshez előbb, vagy utóbb csak elérjük, hogy hivatalos ünnep legyen, és siker koronázza a kezdeményezést.

Mit is szeretnék kérni:

Minden katonai hagyományőrző szervezet székhelyén van katonai emlékmű I és a II. világháborúban elesett katonák emlékére. Az emlékműnél a fenti időpontban meg kellene gyújtani egy mécsest, vagy gyertyát és erről egy képet készíteni és elküldeni a krajczáros@t-online. hu email címre.

Remélem nem nagy kérést, tolmácsolok felétek, de mint katonai hagyományőrzőknek az ilyen feladatot is fel kell vállalnunk és az elesett katonákra még ha csak rövid időre is emlékeznünk szükséges és kötelességünk.

Tisztelt Barátaim bízom abban, hogy szép számmal csatlakoztok a felhíváshoz és november 11-én sok-sok mécsest fogunk meggyújtani a régen volt katonák tiszteletére

Erőt, tisztességet!

Páli Csaba hö. hu. alezredes

Székesfehérvár, 2015. szeptember 10. 


Magyar Hősök 16.   Erdély visszatért!

75 éve annak, hogy a Második Bécsi Döntés értelmében Észak Erdély ismét Magyarország része lett! Illő hát, hogy méltómódon megemlékezzünk a nagyszerű eseményről, amely példát mutat arra, hogy a legnehezebb helyzetben sem szabad feladni a reményt a Haza felemelésére. Az igazságtalan trianoni békediktátum megváltoztatásának szándéka vezette a két világháború közötti magyar külpolitika törekvéseit. Erőfeszítéseit siker koronázta....>>>


A MHKHSZ II. NEMZETKÖZI NYÍLT KATONAI LOVAS BAJNOKSÁGA
2015. Augusztus 15-16.

A MHKHSz nemzetközi katonai lovas bajnokság 2015. évi versenyére Bábolnán került sor augusztus 15 – 16.-án. A patinás lovas központ és a HM támogatásával szervezett verseny fontos mérföldköve a hagyományőrzők megmérettetésének. Fontos azért is, mert az elmúlt évtől kezdve, bekapcsolódva a nemzetközi versenyek rendszerébe kialakulni látszik az a - külföldi mércével is magas színvonalú felmérő rendszer, amely megbízható képet ad a hagyományőrzés színvonaláról. A soproni huszárok tavalyi és idei második helyezése a németországi Gothában már megalapozta a magyarok tekintélyét, amelyet a bábolnai eredmények csak megerősítettek. A katonai hagyományőrzés ugyanis nemcsak a megemlékezések, koszorúzások, évfordulók ünnepségein való részvételt jelentik, nemcsak a csatabemutatókat, hanem az egykori kiképzési/felmérési rendszer újjáélesztését is. Valamikor hasonló ezred szintű versenyeken mérték össze a huszárok a tudásukat. Külön tiszteknek, s külön tiszthelyetteseknek kiírt rendezvények voltak, ezt mi összevontan kezeljük.

Tovább...>>>


Több mint száz huszár vonult át a hortobágyi pusztaságon

Hortobágy – Csaknem száz erdélyi és partiumi hagyományőrző huszár vett részt a Hortobágyon megrendezett pusztai emléktúrán....>>>


A MHKHSZ II. NEMZETKÖZI NYÍLT KATONAI LOVAS BAJNOKSÁGA
2015. Augusztus 15-16.

VERSENYKIÍRÁS
A rendezvény célja: A MHKHSZ lovas csapatainak-versenyszerű körülmények közötti- megmérettetése a nemzetközi katonai lovassport szabályai szerint rendezett versenyen, a komplex kiképzettség elérésének érdekében.

Tovább....>>>Letöltés...>>>Káplár György
életének 58. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Katonai hagyományőrző tiszteletadással kísérjük nyughelyére,
2015. június 5-én 11 órakor, a nagykátai temetőben.

Bajtársunknak könnyű legyen az anyaföld!


Meghívó a VI. háromszéki huszártoborzóra
Kedves Bajtársunk !

a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület VI. alkalommal szervezi meg, 2015. június 06.-07. -én
a Háromszéki Huszártoborzót.

Kovászna megye tanácsának és az esemény útvonalába eső háromszéki települések önkormányzatainak fő támogatásával, idén, a toborzó csapatok Uzon, Lisznyó, Kökös, Illyefalva, Szotyor, Kilyén, Sepsiszentgyörgy útvonalon vonúlnak, hogy felelevenítsék csodálatos, régi katonai szokásunkat!

Felkérünk minden Magyar katonai hagyományőrzőt határon innen és túl , hogy csatlakozzon hozzánk és legyen részese egyesületünk legfontosabb rendezvényének!

Részletek:

-Időpont: 2015. június 06.-07.(Szombat-vasárnap)

-Program: Péntek Június 05. 17:00-19:00 résztvevők érkezése és elszállásolása Uzonban
Szombat Június 06. 06:30 ébresztő, 07:00 reggeli, 09:00 indulás, toborzó Uzonban, Lisznyóban, Bikfalván
14:00 ebéd Kökösben,16:00 toborzó Kökösben,17:00 indulás, 18:00 érkezés Illyefalvára,
21:00-24:00 vacsora és huszárbál az Illyefalvi kultúrotthonban
Vasárnap Június 07. 07:00 ébresztő, reggeli, indulás, 09:00 toborzó Illyefalván, Szotyorban, Kilyénben,
15:00 toborzó Sepsiszentgyörgyön,16:30 ebéd Sepsiszentgyörgyön, emléklapok kiosztása búcsúzás

-Megjelenés: Egyenruhában, nemzeti viseletben.

Kérjük részvételi szándékáról, a megfelelő ellátás és szállás biztosításának megkönnyítése végett értesítsen bennünket a következő elérhetőségek egyikén:
Jakab Kevend-István h.ő. huszárkapitány: 0758 050 861, jakab.kevend@gmail.com
Kádár László h.ő. huszárőrnagy: 0757 580 126, kadar.laszlo73@gmail.com


Ezúton kérünk elnézést, de az alábbi felhívás technikai hiba (vírustámadás) folytán csak megkésve kerülhetett publikálásra!

Kérjük a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tagegyesületeit, hogy a 2015-évi szövetségi munkaterv és támogatási tervezet elkészítéséhez az egyesületi munkaterveket szíveskedjenek megküldeni a szövetség elnökségének. Postacím: 2144. Kerepes, Szilasligeti út 18. (elnöki cím)

Határidő: 2015.április 16.

Értesítünk mindenkit továbbá, hogy Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tisztújító közgyűlésére 2015. május 16-án kerül sor. Részletek a későbbiekben.Rekord nevezéssel vette kezdetét a 2015 ös verseny évad a Fehérvár-Kupán Székesfehérváron az Alba Volán SC szervezésében március 14-én. A nagy létszám ellenére sajnálatos módon a honvéd fegyveres számok ismét nélkülözték a megmérettetésre vágyókat. A Klapka versenyszám megrendezésre se került nevezés hiányában.....>>>


"Cum Deo pro Patria et Libertate"
"Istennel a hazáért és a szabadságért"

Ez volt a jelszava a Rákóczi szabadságharcnak, ez volt a kurucok zászlójára hímezve, és ez kísérte végig a csodálatos 8 évet, amely felemelő győzelmek és fájdalmas vereségek között telt el. II. Rákóczi Ferenc, kétség kívül a magyar történelem egyik legnagyobb alakja. Erkölcsi nagysága, mély, igaz vallásossága, korát messze megelőző igazságossága és önfeláldozása olyan példa, amely minden korban minden magyarnak mintát adhat, hogyan kell szeretni és szolgálni a Hazát. Az ország leggazdagabb főuraként gondtalanul élhette volna le életét gyermekei, családja körében. Ő mégis a nehéz utat, a Haza és a nemzet szolgálatát választotta. Korát messze megelőzve, hithű katolikusként is vallási türelmet hirdetett, a kuruc hadseregben szolgáló jobbágyoknak felszabadítást, és nemzetiségi megértést. Fáradhatatlanul kereste az európai szövetséget a magyar ügy számára, Nagy Péter, XIV. Lajos, a Napkirály, a svéd uralkodó és a török szultán segítségét kereste, de végül magára maradt. A harc elbukott, de vezérét örök magasságokba emelte. A magyar Országgyűlés régi adósságát törlesztette, amikor kimondta, hogy március 27.-e, a fejedelem születésnapja Rákóczi emléknappá nyilváníttatik. Lovas szobra ott áll a Parlament előtt, látott már sok mindent. Látott ünnepélyes gyűléseket, nagyszerű és hitvány politikusokat, és látott vérfürdőt 1956-ban, a kommunista hatalom tébolyult bosszújaként…A Nagyságos Fejedelem most is figyel. Büszkén üli meg nemes paripáját, és aggódva, de bizakodva nézi népét. Bízik abban, hogy harca, mérhetetlen áldozata, negyedszázados száműzetése távol szeretett hazájától nem volt hiábavaló. Isten, Haza és szabadság, örök értékek, ha sokan kétségbe vonják is, ha divatos eszmék, múló kampányok átmenetileg háttérbe szoríthatják is. A Nagyságos Fejedelem példája örökké lebegjen szemünk előtt, még azon hitvány képviselők előtt is, akik mertek tartózkodni az emléknapról szóló szavazás során…

2015. március 19.

v.Győrffy-Villám András
hő.dandártábornok
a MHKHSz örökös tiszteletbeli elnöke


„…Köll mán a vitézség!...”

Ez volt az üzenet, amelyet Bornemissza János kuruc hadnagynak küldtek a falujából a „Rákóczi Hadnagya” című történelmi filmben. És ez lett a jelszava annak a két kisdiáknak, akik több mint fél évszázada ültek be a budai Bem mozi előadására, hogy megnézzék a filmet. A történet lenyűgözte őket, és az előadás végén nem ugyanaz a két legény lépett ki az ajtón,hanem két ifjú kuruc vitéz, aki mindenben a látott hősökhöz akart hasonlítani. Néhány napon belül megcsinálták a süvegeket, szereztek színházi kardokat, és a hűvösvölgyi Nagyrétre jártak ki gyakorlatozni. Palinak és Andrásnak megváltozott az élete. Addig is érdekelte őket a történelem, de attól kezdve minden napjaikat átszőtte a magyar múlt, a szabadság gondolata. Köllött a vitézség, hiszen napi csatákat folyattak az iskolában, a grundon, kirándulásokon és a szünidőben. Köllött a vitézség később is, az emlékezetes március 15.-éken, amikor a Kádár rendőrök gumibottal verték a hazafias ifjúságba a népi demokrácia szabályait. Köllött, amikor Palit begyűjtötték, amikor napokig senki sem tudta hová vitték, mi történik vele. Köllött Andrásnak is a kihallgató szobában, mert fontos volt, hogy válaszol a kérdésekre, hiszen egy jó, vagy rossz felelet egyetemi továbbtanulást dönthetett el…És köllött a vitézség, amikor végre eljött a szabadság, és megalakultak a hagyományőrző huszár bandériumok. Mindketten az elsők között jelentkeztek, Pali , már mint befutott képzőművész, és András a lovak szerelmese. És köllene most is, mert van feladat bőven, de közben a vitéz hadnagy örökre elment. Bornemissza János, úgyis, mint Bitskey Tibor megvívta utolsó csatáját, immár nem a labancokkal, hanem az elmúlással. Elment, de mégis győzött, mert nekünk, Palinak és korosztályának örökre az marad, aki volt, a mindig győztes kuruc vitéz, Rákóczi hadnagya.

Tapolca-Diszel, 2015-02-03
v.Győrffy-Villám András


Magyar Hősök 15.  Gencsy Tibor huszár főhadnagy

Ismét jelentős évfordulóhoz érkeztünk,a második világháború magyar szempontból egyik legdrámaibb eseményéhez, Budapest 1944-45-ös ostromához. 70 évvel ezelőtt, heves harcok árán január 17.-ére sikerült a Vörös Hadseregnek elfoglalnia Pestet. A lakosság megtapasztalhatta a nemzetközi jogokat semmibe vevő diadalittas horda példátlan kegyetlenkedését, sebesültek, foglyok lemészárlását, a lakosság kirablását, ártatlan civilek elhurcolását, nők ezreinek meggyalázását...>>>


Magyar Hősök 14.  Révász József utász főhadnagy

Kivonat Martzy László gyalogos/árkász alezredes zászlóaljparancsnok leveléből:

„ Révász József utász főhadnagy 1944 június 6.-án került hozzám az oroszországi harctéren. A 3. század parancsnokává neveztem ki, mert annak előző parancsnoka megsebesült. 1945 január 10.-én ,mint az 58/13. utász század parancsnoka parancsot kapott, hogy a Hárskúttól délre lévő Nyúlkapu 555. számú magassági pont környékén ( Rozsnyó közelében ), a fő ellenállási vonalunk előtt telepített, mintegy 280 db. különféle aknát szedje fel. Révász főhadnagy a feladat elvégzésében maga vezette századát, és maga is 34 aknát felszedett ellenséges akna- és gyalogsági tűzben. Alárendeltjei látván a kiváló példát, feladatukat gyorsan és maradéktalanul végrehajtották...>>>


LOVARDA (2)

A lovardai munka alapja a lovardai rend, ennek betartása és betartatása. Ezt célszerű a kezdő lovasoknál a felkészítő elméleti foglalkozásokon ismertetni. Az előzetes elmélet azért fontos, mert a kezdő lovasnak egyidejűleg annyi mindenre kell figyelnie, plusz az izgalom, hogy megfeleljen, hogy a fogalmakat akkor megismerni feleslegesen megnehezíti a helyzetet, és haladás helyett egy ideig a tájékozatlanság és a zavar uralkodik. A lovardai rend a katonai lovaglásból alakult ki, és betartása ill. betartatása a szakszerű munka alapja. Katonai hagyományőrző lovasok számára az edző utasítása parancs.

Tovább...>>>


Kedves Barátunk, Bajtársunk! Kedves Mindenki!

Akinek fontos a magyar katonai hagyományok tisztelete, továbbélése, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség munkája, kérjük, ha módjában áll

ajánlja 1 %-át a magyar huszár és katonai hagyományok őrzői támogatására!

számlaszám: Erste Bank Hungary Zrt.
11996190-06091354-10000001

Köszönettel:

Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség


Megosztás

 


Puszták Népe Lovas ViadalMagyar lovas hagyományőrzés

 Somogyi Győző
06/87/472028


 

©MAGYAR HUSZÁR ÉS KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ SZÖVETSÉG