A Szövetségről

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 1991-ben alakult közhasznú civil szervezet. Fő célkitűzése a magyar katonai hagyományok ápolása, ezzel erősítve a magyarságtudatot, a hazaszeretet érzését, a nemzeti értékek megbecsülését, és hozzájárulni a honvédelmi neveléshez. Kulturális értékmentés, fenntartás, és az értékek átadása a jelen, illetve a jövő nemzedékének. A Szövetség pártpolitikai tevékenységet nem végez, attól távol tartja magát. Nem ápol semmilyen olyan hagyományt, amely közvetlenül a közelmúlt önkényuralmi rendszereihez kapcsolódik.

A katonai hagyományőrzés élő kapcsolatot tart fenn más kulturális szövetségekkel, egyesületekkel, amelyeknek céljaival egyetért. Ez a kapcsolat rendezvényeken való konkrét együttműködésben is kifejezésre jut.

Szövetségünk az elmúlt évek dinamikus fejlődése következtében mára a legnagyobb hazai történelmi egyenruhás katonai hagyományőrző szervezetté vált. Rendes, pártoló és tiszteletbeli tagegyesületeinek száma megközelíti a százat. Felépítése részben területi, részben fegyvernemi, részben pedig történelmi korok szerint oszlik meg. Kárpát medencei jelenléte kiterjed csaknem minden magyarországi megyére, a Felvidékre, Erdélyre, a Délvidékre, és Burgenlandra.

Tevékenységünkben szerepet kap a lovasság, a gyalogság, és a tüzérség. A történelmi korok a kalandozások időszakával kezdődnek, és 1944 március 19-cel, Magyarország függetlenségének elvesztésével záródnak.

A hagyományőrzés fő területei: a történelmi megemlékezések, évfordulók, koszorúzások, emlékmű avatások, szemlék, felvonulások, parádék, táborok, csatajátékok. Ezek helyi, regionális, országos, illetve nemzetközi szinten működnek. Kiemelt figyelmet fordítunk az elszakított területek magyar katonai hagyományőrző tevékenységének támogatására.

A Szövetség összefogja a katonai hagyományőrző szervezetek munkáját, szervező, érdekvédő, koordináló tevékenységet végez. Segíti a tagegyesületek kapcsolatfelvételét, és kapcsolatot létesít, illetve tart fenn a jelentősebb külföldi szervezetekkel, valamint információval, pályázati lehetősek feltárásával is támogatja tagegyesületeit. Segít az alakuló egyesületeknek a hagyományőrző terület kiválasztásában, az egyenruha, fegyverzet, felszerelés tervezésében, és kivitelezésében a lehetőségek feltárásával. Országos és nemzetközi rendezvényeket, katonai lovasversenyeket kiképző és minősítő valamint továbbképző táborokat szervez, illetve azokon részt vesz. Ernyőszervezetként képviseli tagegyesületeit a különböző fórumokon, ugyanakkor messzemenőkig tiszteletben tartja önállóságukat.

A közhasznú szervezet tekintélyét növeli, hogy szakmai tevékenységét a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum és az Földművelésügyi Minisztérium is partnerként támogatja. 

Rendelkezik a katonai hagyományőrzés valamennyi területén országosan és nemzetközileg is elismert, hiteles szakemberekkel: lovas, történész, egyenruha-, fegyverszakértő, pirotechnikus, látványtervező, rendezvényszervező, jogász, de ugyanígy a kapcsolódó tevékenységek, a művészet, népzene, néptánc területén is. Mindezek, a tagság tevékeny közreműködésével biztosítják a legmagasabb szintű hagyományőrző tevékenységet.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség az egyik alapító szervezete a hivatalos állami protokollt ellátó Magyarország Nemzeti Lovas Díszegységének.

2013-tól tagjai Hungarikum Szövetségnek is. Társalapítói a Hagyományos Magyar Sportok Szövetségének valamint a Magyar Lovaskultúra Szövetségnek.

Immár 9 esztendeje főszereplői a Nemzeti Vágta rendezvénysorozatának és nem utolsó sorban, jelenlegi elnökük a Nemzeti Vágta főkapitánya a kezdetektől fogva.

A szövetség munkáját három tagú elnökség irányítja. Az elnökség szakmai munkáját és döntéshozatali tevékenységét segíti a négytagú fegyvernemi törzskar, valamint a legtapasztaltabb, idősebb bajtársakból álló tanácsadó testület.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tagjainak sorába léphet minden szervezet, amely céljaikkal egyetért, és Alapszabályukat elfogadja.

Honlapunk: www.magyarhuszar.hu  email: info@magyarhuszar.hu