Az 1. huszárhadosztály emlékezete

80 éve, 1944 júniusában alakult meg az 1. huszárhadosztály, amely a szovjet fronton hősies harcokban vett részt, és a háború végéig teljesítette kötelességét. A németek által megszállt ország nehezen tudott ellenállni az egyre erőszakosabb követeléseknek, hogy vállaljon nagyobb részt a háborúból.  Ennek hatására alakult meg és került rövidesen bevetésre a hadosztály. Parancsnoka v.Vattay Antal vezérőrnagy lett, a hadműveleti területre történt kiszállítás júniusban történt. A feladat a Luninec erdős térségében zajló erős partizántevékenység felszámolása volt a 2. német hadsereg alárendeltségében. A mintegy 13.000 jól felszerelt, és a terepviszonyokat kiválóan ismerő és előnyeit kihasználó partizánok elleni harc komoly áldozatokat követelt magyar oldalon, ám az igazi megpróbáltatás a pripjaty-i mocsarkban várt a huszárokra. A lovas mozgásra alkalmatlan terepen katonáink hősiesen helytálltak.

A legnagyobb kihívást a Kleck térségében indított szovjet harckocsi támadás jelentette, ahol már katonáink a bekerítés és a megsemmisülés elhárításának, és a német alakulatok visszavonulása biztosításnak emberfeletti munkáját végezték.

Az arcvonalból való kivonás, pihentetés és újraszervezés augusztus 3-án történt, Varsótól északnyugatra. Itt a magyar és a lengyel nép évezredes barátságára való hivatkozással nem vállalták a lengyelek elleni harcot, és október folyamán a hadosztály hazatérhetett. Itthon részt vett az alföldi súlyos harcokban, Budapest védelmében, és utoljára Nyugat-Magyarországon.

Az 1. huszárhadosztály valamennyi katonája teljesítette kötelességét, bevetései legtöbbször erejét meghaladó körülmények között történtek, emlékét mégis tisztelettel és kegyelettel őrizzük. Hősi halottai, sebesültjei, hadifogságba esett huszárjai a történelem gigászi küzdelmének áldozatai, helytállásuk elismerést és tiszteletet érdemel!

Legyenek a példaképeink!

v.Győrffy-Villám András

Az alakulat történetébe nyújt betekintést a naplókból, visszaemlékezésekből összeállított könyv. Ajánljuk ezt is olvasóink figyelmébe!

Címkék