Élményeim Táborfalván

A MHKHSZ 2017. évi közgyűlésének döntése alapján, a kiképzés területén ez év a 2016-ban elvégzett küllemi és alaki feladatok átismétlésére szolgál, lehetőséget teremtve a tavaly alapminősítést nem szerzett csapatok minősítésére. A Szövetség 2017. augusztus 25-27. között rendezte meg a lovasság küllemi és alaki kiképzését és minősítőjét Táborfalván, A Magyar Honvédség kiképzési bázisán.

Tisztelettel és meghatódottsággal léptem a bázis területére, amely – a magyar lovas kultúra szakrális helyszínén – a volt Magyar Királyi Honvéd Lovaglótanárképző és Hajtóiskola valamikori területén található. Igen, Örkénytábor… Az, hogy a kiképzés elméleti előadásai és a lovas alaki felkészítés egy előre átgondolt és meghatározott napirend szerint történik már senkinek sem szokatlan. Kihasználtuk a hétvége „minden percét”. De lássuk az élményeket!

Az első ilyen, Pénzes Gábor előadása volt, ami Örkénytábor titkáról, szellemiségéről, a magyar és a nemzetközi lovas kultúrára gyakorolt hatásáról szólt. Az alezredes úr önként felajánlva, olyan előadást rögtönzött, ami minden résztvevő számára felejthetetlen. Ezúton is köszönöm neki!

A második nagy élmény vasárnap, a töki huszárok minősítő vizsgáján ért, akik a vizsga feladatsorát precízen végrehajtva, kiképzettségük és lovagló tudásuk legjavát mutatták be. Büszkék lehetnek a teljesítményükre és büszke vagyok én is, ha a kiképzési hétvége során a felkészültségükhöz bármivel is hozzájárulhattam.

Kiképzésünk kiegészítő programsorozata a MH és a MHKHSZ által közösen lebonyolított – diákok számára meghirdetett – Honvédelmi Lovas tábor volt. Részt vállaltunk a gyerekek elméleti és gyakorlati lovas képzésében.

A diáktábor vasárnapi, záró napjára a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség számos magas rangú tisztje érkezett. Az Apáti Zoltán dandártábornok úr, a Honvéd Vezérkar Kiképzési és Oktatási Csoportfőnökség csoportfőnöke által vezetett szemlebizottság munkájában a teljesség igénye nélkül az alábbi tiszturak vettek részt:

  • Dr. Papp Ferenc ezredes, a HM Társadalmi Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetője
  • Dr. Martin Attila ezredes, a MH Területvédelmi Osztály osztályvezetője
  • Vokla János ezredes, a MH Bakony Harckiképző Központ parancsnoka
  • Frankó Imre ezredes, a MH Hadkiegészítő és Kiképző Parancsnokság Szakképzési és Kiképzés Ellenőrző Osztály osztályvezetője, aki – mint utólag kiderült – foglakozásainkat három napon keresztül figyelemmel kísérte.

E jeles grémium előtt prezentálhattuk a MHKHSZ Lovas alaki kiképzésének részleteit, Balogh Zoltán nyugállományú alezredes úr irányítása mellett. A Ferenczi János őrnagy úr által vezetett tagonként 4-4 mogyoródi, isaszegi és Balaton felvidéki huszárokból álló 13 fős egység jelesre vizsgázott. Köszönöm nekik, szép munka volt!

A bemutató narrátoraként örömmel mondhattam el többek között azt is, hogy a közös vezényleti nyelv és a megfelelő szintű kiképzettség lehetővé teszi, hogy az ország különböző pontjairól érkezett egységek tagjai bármikor képesek a magas szinten kivitelezett, szabályzat szerinti alaki munkára. És ez a munka a szemlebizottság nagyfokú elismerését váltotta ki.

A kiképzés záróakkordjaként, ami a diáktábor záróünnepsége is volt egyben, részt vett Székely Tibor elnök úr, a minősítést végző bírók (Dr. Kedves Gyula ezredes, Dr. Baczoni Tamás őrnagy, Balogh Zoltán nyugállományú alezredes, Tuska Pál nyugállománya őrnagy), a diáktábor résztvevőinek szülei, a már említett szemlebizottság és számos hivatásos tiszt és tiszthelyettes is. A dísztribünön ülve libabőrösen néztem a szövetség helyszínen lévő (Mogyoród, Isaszeg, Sopron, Vác, Vértes Egyesület, Radetzky egyesület, Felvidéki huszárok) csapataiból összeállított díszszakasz csodálatos bevonulását, mintaszerű felkanyarodását, ünnepség alatti kiemelkedően fegyelmezett viselkedését, szabályzat szerinti tagoszlop alakítását és az igazán precízen végrehajtott, nagyon katonás menetben történő tiszteletadását.

Az ünnepség utáni állófogadáson Székely Tibor elnök úrral együtt nagy örömmel fogadtuk a magas rangú katonai vezetők – igazából a résztvevő hagyományőrzőknek szóló, munkánk elismerését illető gratulációit valamint felkérésüket a MH hadkiegészítő munkájában, ezen „képesség” bemutatására az önkéntes területvédelmi rendszerbe integrált katonák eskütételein és reményüket fejezték ki azon törekvésekben melyek szerint a lovasság ismét a MH fegyverneme lehetne. Biztos vagyok benne, hogy a gratulációk nem udvariasságból történtek, hiszen bizonyítják ezt a fent leírtak is és az is, hogy az én – néhányak által túlzottan magasnak tartott – belső nívóm szerint is a záró ünnepség nem 80 %-os, hanem legalább 90 %-os teljesítés volt. A huszárok hozzáállása pedig 100 %-os!

Köszönöm mindenkinek, hogy a leírt élmények részese lehettem. Köszönöm továbbá azt is, hogy a résztvevők igazolták azt a tényt, hogy a MHKHSZ kiképzési és minősítési rendszerébe fektetett munka nem hiábavaló, jó úton járunk, a kitűzött célok helyesek, minőségi fejlődést eredményeznek. Mindenkinek kitartást kívánok ehhez a munkához!

Erőt, tisztességet!                        

Grubits Róbert huszár kapitány
MHKHSZ Fegyvernemi és koordinációs alelnök

Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Élményeim Táborfalván (fotó: Pető István)
Címkék